klik hier

Disclaimer

Je bent hier: Home Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website TABLETacties.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. TABLETacties.nl is een creatie van YoungMinded.

Doel
TABLETacties.nl geeft naast informatie ovet tablets een overzicht van de prijzen van tablet shops op het internet. Centraal doel van TABLETacties.nl is om de Nederlandse consument te helpen in zijn zoektocht naar een passende tablet, eventueel met abonnement. TABLETacties.nl probeert een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht te geven. TABLETacties.nl kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden.

Aansprakelijkheid
TABLETacties.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website verbonden aan de website van TABLETacties.nl.

Eigendomsrechten
De website www.tabletacties.nl is eigendom van YoungMinded. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de websites, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logoís en geluiden zijn eigendom van YoungMinded of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungMinded mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden
TABLETacties.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. TABLETacties.nl aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy
Alle door de gebruiker aan TABLETacties.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door TABLETacties.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
TABLETacties.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de websites worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van kracht zijn.


Bekijk ook deze websites:
GSMacties.nl GSMacties.nl
Gratis GSM met abonnement? Vergelijk de beste aanbiedingen!
Vergelijk ook de goedkoopste sim only aanbiedingen!

Deel TABLETacties.nl in Google:
Nieuwsbrief - Contact - Adverteren - YM Telecom B.V. © 2018TABLETacties.nl doet haar uiterste best om alle gegevens correct en up-to-date te houden. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor de getoonde gegevens. Zie disclaimer.